banner-blava-2.01.JPG
PERIODICKÉ REVIZE: zařízení pro odvod kouře a tepla a pro nucený odvod kouře a tepla
banner-blava-2.02.JPG
PERIODICKÉ REVIZE: zařízení pro odvod kouře a tepla a pro nucený odvod kouře a tepla

Firecon® CZ, s.r.o.

Již více než 12 let realizujeme periodické revize zařízení pro odvod kouře a tepla jak přirozeného, tak nuceného. Kontroly provozuschopnosti provádíme na území České a Slovenské republiky. Významnou součást předmětu činnosti naší společnosti tvoří také záruční a pozáruční servis ZOKT na průmyslových objektech. Mezi nesporné výhody patří především rychlost servisního zásahu při krizových situacích, když hrozí zastavení výroby nebo poškození strojů popřípadě skladovaného zboží. Svěřte se do rukou odborníků!
 
Cílem požárního odvětrání je odvod kouře a tepla vně objektů a tím:

Vytvoření optimálních podmínek pro evakuaci osob

Umožnění úspěšného zásahu jednotek požární ochrany, především z důvodu přijatelné viditelnosti a nižší rizikovosti zásahu

Snížení rozsahu ztrát vlivem negativního působení zplodin hoření na zařízení a vybavení stavebních objektů

Snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí v určitém rozsahu.

Princip požárního odvětrání spočívá v usměrnění toku zplodin hoření a jejich odvedení vně objektu při současném zajištění přítoku vzduchu do odvětrávané části objektu.

Pro splnění výše uvedených cílů je nezbytné, aby byla provedena revize na zařízení pro odvod kouře a tepla v zákonných lhůtách. Naše společnost zajišťuje tyto revize a kompletní servis v souladu s požadavky místně příslušných požárních sborů. V případě provedené změny na objektu zajišťujeme úpravu projektu a jeho následné odsouhlasení u požárního sboru.

 

Dále rovněž střešní světlíky podrobujeme vizuální kontrole na požádání, abychom zkontrolovali stav utěsnění výplně a upevnění všech konstrukcí vzhledem k umístění na střeše a trvalému působení nepříznivých klimatických vlivů na ně. V případě jakéhokoliv dotazu nebo požadavku na servis a revize pro střešní světlíky je Vám k dispozici naše servisní oddělení.

 

 

Pro objednání revize nebo servisu Vašeho zařízení nás kontaktujte!

 

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.
Firecon® - držitel ochranné známky, umožnil užívaní ochranné známky uvedeným společnostem na základě Licenční smlouvy k Ochranné známce pro předmět podnikání uvedených společností.