Profesionální kontrola provozuschopnosti - revize a technická údržba zařízení odvodu kouře a tepla

Provozovatelé budov musí chápat starost o perfektní stav zařízení odvodu kouře a tepla RWA / SOZ nejen jako svou zákonnou povinnost, ale především jako službu lidem, kteří se v objektu nachází. Samočinná odvětrávací zařízení (SOZ, ZOKT) jsou evidována jako protipožární zařízení a  podléhají tedy dle § 6 a 7 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 pravidelným revizím.

 

Tyto revize musí být prováděny pouze řádně proškolenou a výrobcem pověřenou fyzickou či právnickou osobou, která musí vždy postupovat dle návodu a s příslušným vybavením. Pravidelné kontroly provozuschopnosti (revize) zařízení pro odvod kouře a tepla smí tedy provádět pouze vyškolení technici výrobcem, kteří mají dostatečné materiálové i znalostní zázemí. Ke každé provedené revizi je vždy vyhotoven zápis, kterou je většinou Revizní zpráva  ve které musí být určeno datum platnosti a prohlášení, zda je zařízení provozuschopné.

 

Vezměte prosím v úvahu, jaké zákonné povinnosti máte jako uživatel a správce objektu.

 

Co Vám hrozí v případě, že nebude zařízení pro dovod kouře a tepla při požáru funkční?

 

Pokuty, trestní stíhaní, uzavření objektu příslušnými úřady a přerušení výroby.

 

Záruční doba instalovaných zařízení odvodu kouře a tepla je poskytována pouze pokud jsou na daném zařízení prováděny pravidelné revize dle návodu výrobce. Doporučujeme všem našim zákazníkům dodržovat pravidelné intervaly kontrol i v období po uplynutí záruční doby, a v budoucnu tak předejít vážnějším a nákladnějším poruchám.

 

Pro objednání revize Vašeho zařízení nás kontaktujte!

 

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.
Firecon® - držitel ochranné známky, umožnil užívaní ochranné známky uvedeným společnostem na základě Licenční smlouvy k Ochranné známce pro předmět podnikání uvedených společností.