Rekonstrukce objektů

Společnost Firecon International, s.r.o. také provádí kompletní rekonstrukce a revitalizace kancelářských, skladových a výrobních objektů z pozice generálního dodavatele stavby.

Jedná se zejména o:

  • Výměna střešního pláště včetně zateplení
  • Výměna střešních světlíků
  • Výměna nebo oprava fasády za použití sendvičových panelů
  • Výměna a instalace fasádního prosklení
  • Opravy ocelových, hliníkových konstrukcí
  • Veškeré zednické profese
1  2  
Zakázky realizované pod ochrannou známkou
Martinov - rekontrukce prosklení

Výměna drátoskla

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.
Firecon® - držitel ochranné známky, umožnil užívaní ochranné známky uvedeným společnostem na základě Licenční smlouvy k Ochranné známce pro předmět podnikání uvedených společností.