Aktuality

02.08.2020 | Hotelový dům SLOVAN

Skleněná fasáda a CHUZ

Hotel SLOVANhotel SLOVANTvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.
Firecon® - držitel ochranné známky, umožnil užívaní ochranné známky uvedeným společnostem na základě Licenční smlouvy k Ochranné známce pro předmět podnikání uvedených společností.